Välkommen till Musikjuryn Panelen

Musikjuryn är en undersökningspanel där personer från hela Sverige kan uttrycka sina åsikter. Som medlem får du inbjudningar till undersökningar som t.ex. handlar om reklam, dina intressen och vanor. Undersökningarna kommer dels från Musikjuryn, men även från andra företag. Som tack för ditt deltagande i varje undersökning kommer du att få en ersättning insatt på ditt personliga panelkonto. Ersättningen kan sedan överföras vidare till en rad olika utbetalningsalternativ.

Registrera dig nedan för att bli en del av Musikjuryn panelen.

Registrera dig

Musikjuryn-panelen respekterar och skyddar din personliga integritet och garanterar att inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part när du deltar i Musikjuryn-panelen. För uppgifter om hur vi skyddar din personliga integritet var vänlig läs vårt användaravtal.